Get Adobe Flash player
Domů

JuDr. František Pokorný

Narodil se 1. 12. 1897 ve Švábenicích, ale pracoval od roku 1911 mimo své rodiště v Brně, v Londýně a v Praze. Byl samouk a své vzdělání si osvojil při stálém plném zaměstnání soukromým studiem. Maturitu složil na reálném gymnáziu v Praze roku 1923 a doktorátu práv dosáhl na Karlově univerzitě roku 1928. Znalost několika jazyků mu otevřela cestu do ciziny.

Za své služby u vyslanectví v Londýně přispíval hojně do četných anglických listů a periodik a byl též dopisovatelem několika českých deníků a odborných časopisů. Je spoluautorem první anglické knihy o republice, která vyšla roku 1923 v londýnském nakladatelství T. Fischer Undin Ltd. pod názvem J. Císař – F. Pokorný, The Czechoslovak Republik. Pro dělnické nakladatelství v Praze přeložil životopis prvního anglického dělnického premiéra J. R. MacDonalda od M. Hamiltonové, vydaný roku 1924. Po odchodu ze státní služby pracoval přes 30 let v obchodním odvětví hutního průmyslu, který zastupoval v několika domácích i mezinárodních organizacích. V letech 1948–1950 byl místopředsedou ocelářského výboru Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě. Po reorganizaci hutního průmyslu se stal předsedou resortní arbitrážní komise a později pracovníkem studijního oddělení.

V roce 1958 odešel do důchodu, ale na žádost Státního nakladatelství technické literatury připravil ještě hutnickou a slévárenskou část Česko-anglického technického slovníku, který vyšel v roce 1963. Po skončení této práce se věnoval výhradně dějinám svého rodiště, jež dopsal roku 1968. Je autorem knihy Švábenice – Rod pánů ze Švábenic, vydané k 800. výročí založení obce Švábenice v roce 1970.

Veřejného uznání se mu dostalo roku 1936 zvolením za dopisujícího člena a roku 1947 za řádného člena Národohospodářského ústavu při České akademii věd a umění. Rodné Švábenice navštívil naposled v roce 1972.