Get Adobe Flash player
Domů

Kapličky

Kaplička ve Zmole

Ve Zmole v tzv. „Údolí lásky“ stála dřevěná kaple Panny Marie Lurdské z roku 1888 a za ní bývala studánka se zdravou vodou. Nad ní byla zídka s výklenkem a v něm obrázek sv. Anděla Strážného. Tato zídka byla zbourána a dle plánu akademického malíře Petra Pištělky byla vystavěna kaplička s hanáckým ornamentem. Petr Pištělka namaloval na plechu sv. anděla strážce se dvěma dětmi. Kapli postavili místní občané. Posvěcena byla 29. května 1932.

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí svatodušní 21. května 1888 byla v kostele posvěcena socha Panny Marie Lurdské a přenesena slavnostně do dřevěné kaple ve Zmole.

V roce 1934 bylo započato s úpravou kolem kaple. Petr Pištělka navrhl opravu dřevěné kaple Panny Marie. Dne 8. července 1934 byla kaplička předána v té podobě, jak jsme ji znali ještě v roce 2001. Poslední velké opravy byly provedeny v letech 1981 až 1982.

V sobotu 4. srpna 2001 v 18 hodin se přehnala přes Švábenice silná větrná smršť s deštěm, jakou si nepamatují ani ti nejstarší pamětníci. Vichřice, přicházející směrem od Brna a směřující na Kroměříž, vyvracela vzrostlé stromy. Největší škody byly napáchány v pásmu rybníka a ve Zmole. V obci byly škody minimální.

Dřevěná kaplička byla zcela zničena pádem dvou vzrostlých lip. V průběhu roku 2002 byla kaplička místními občany znovu postavena. V sobotu 9. října 2004 přišla chvíle, kdy obnovená kaple Panny Marie Lurdské byla slavnostně posvěcena.

 

Kaplička na Hradě

 

Tato kaple Panny Marie byla postavena z dobrovolných příspěvků občanů švábenických roku 1877 na místě, kde stával sídelní hrad Pánů ze Švábenic. Posvěcena byla 26. srpna 1877 Emanuelem – hrabětem z Pöettingu, kanovníkem olomouckým, bývalým farářem švábenickým.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplička Sv. Václava

Z roku 1929 je kaplička zřízená ve farní zdi zahrady. Vytesané poprsí sv. Václava bylo od sochaře Oldřicha Veselého z Ivanovic dle návrhu akademického sochaře Julia Pelikána. Byla zbudována u příležitosti oslav 1 000. výročí světcovy smrti.

Všechny prostředky spojené se zřízením kapličky daroval tehdejší farář Eduard Tabáček.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplička na Pasekách

V roce 1890 bylo povoleno Antonii Řezníčkové postavit kapličku na Pasekách.