Get Adobe Flash player
Domů

Kříže a sochy

Nejstarší kulturní památkou je sousoší nejsvětější Trojice, jehož autor je bohužel neznámý.

 

Sousoší stojí na náměstí a je opatřeno nápisem:

 

„Ternigenae.

Ke cti a chvále nejsvětější Trojice boží

roku 1711 postavena

a roku 1874 opravena jsem byla.“

 

 

K postavení došlo bezprostředně po velikém požáru roku 1709, který zničil starý kostel, a než došlo k postavení nového, konávaly se tu asi pobožnosti. Je zapsán v seznamu kulturních památek.

 

 

 

 

 

 

 

Nejcennějšími ze všech památek jsou sousoší před kostelem, která pocházejí z roku 1756 a zhotovil je olomoucký sochař Jan Scherhauf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představují Krista na modlitbách v Getsemanské zahradě s andělem a Boha Otce s křížem a kalichem. Jsou zapsány v seznamu kulturních památek.

 

Socha sv. Floriána, patrona proti ohni, z roku 1711 byla opravena roku 1853 a 2002. Autor sochy nebyl zjištěn. Je zapsána v seznamu kulturních památek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1762 z odkazu děkana P. Floriána Tettauera, která stojí u autobusové zastávky u potoka. Je zapsána v seznamu kulturních památek.

Druhá socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1746 stávala pod lípami na Trávníku a dal ji zhotovit švábenický občan Michal Roblík. Za jejich tvůrce je považován kameník-sochař František Šašina, který žil ve Švábenicích v letech 1706–1780. Tato socha byla bohužel při úpravě terénu roku 1950 zničena, a tak zůstala pouze socha z roku 1762.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kříž z roku 1767 na hřbitově

 

Hlavní hřbitovní kříž pozdně barokního typu z roku 1767. Je zapsán v seznamu kulturních památek.