Get Adobe Flash player
Domů

Kulturní zařízení

Knihovna - Místní lidová knihovna Švábenice, základní knihovna (ev. č. 3143/2002)

Místní knihovna, která se nachází v budově Úřadu městyse Švábenice má otevřeno každý pátek od 16:00 - 18:00 hod.

Knihovnice : Derková Dana

Dnem 14.4. 2006 byl spuštěn veřejný internet v Místní lidové knihovně ve Švábenicích. Provoz internetu je pro veřejnost zdarma. Otevírací doba je shodná s provozem knihovny, tzn. každý pátek v době od 16:00 do 18:00 hod.. Bližší informace k provozu internetové stanice jsou uvedeny v provozním řádu.

Další informace naleznete na oficiálních stránkách   Místní lidové knihovny Švábenice.

Odkaz na on-line katalog knih, které je možno si zapůčit v knihovně ve Švábenicích    Katalog knih v knihovně ve Švábenicích.

 

Muzeum

Muzeum v kostele sv. Michaela

Muzeum v kostele sv. Michaela vzniklo ve dvou místnostech ve věži kostela v prvním patře. Protože exponátů bylo mnohem více, než pojmuly tyto místnosti, přikročilo se v roce 1983 k rozšíření muzea o další dvě místnosti ve druhém patře. V muzeu jsou pietně chovány obrazy, plastiky, tisky a jiné předměty z minulosti kostela, fary a mestečka. V důsledku velkých oprav, kdy i toto muzeum bylo velmi narušeno, bylo po velkém zrestaurování opět 26. září 1999 otevřeno. V případě tohoto muzea se jedná o stálé expozice.

Správcem Muzea v kostele je pan Libor Pištělka, tel.č. 732 446 286.

 

Vlastivědné muzeum

Vlastivědné muzeum se nalézá asi 100 metrů od kostela sv. Michaela. Bylo slavnostně otevřeno 20. prosince 1997. Je vytvořeno ze staré budovy školy z roku 1938. V budově je osm místností. Šest je uspořádáno jako stálé expozice památek po našich švábenických předcích a dvě místnosti jsou na výstavy, které se zde uskutečňují 3 x do roka různého zaměření.

Ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích je otevřena od 5.srpna 2018 do 4.listopadu 2018 každou sobotu, neděli a svátky vždy odpoledne od 13:00 do 17:00 hod. nová výstava pod názvem PANOVNÍCI ZEMĚ KORUNY ČESKÉ a 100 LET ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY.

Nově je otevřená expozice - Řemesla a jejich cechy ve Švábenicích a to každou neděli od 13:00 do 17:00 hod..

Současně je možno shlédnout stálé expozice jak ve Vlastivědném, tak v Kostelním muzeu.

Vstupné dobrovolné, všichni jste srdečně zváni.

Správcem Vlastivědného muzea je pan Libor Pištělka, tel.č. 732 446 286.

 

Kulturní dům

Jako již každoročně i letos Vás zveme na sjezd rodáků v městysi Švábenice.Více informací najdete na pozvánce v aktualitách. Informace k pronájmu Kulturního domu získáte na tel. č. 517 365 622.

 

Dům mládeže

Provozní řád domu mládeže