Get Adobe Flash player
Domů

MŠ - historie do roku 1979

Historie do roku 1979

Předškolní výchova dětí byla ve Švábenicích zavedena zřízením mateřské školy 20. září 1946 v budově Obecné školy na Hradisku č. p. 288, zpočátku jako zemědělský útulek pro 35 dětí. V listopadu téhož roku byla z důvodu přijetí dalších dětí rozdělena do dvou oddělení. V prvním bylo zařazeno 20 dětí, ve druhém oddělení 21 dětí. Velkým pokrokem bylo zřízení stravování, připojení budovy na skupinový vodovod Hradisko, což umožnilo výrazné zlepšení hygienických podmínek a modernizaci kuchyně. Později bylo zřejmé, že vzhledem k počtu rozených dětí nebude možno všechny děti umístit ve stávajícím zařízení, bylo proto zahájeno jednání o výstavbě nové budovy v areálu základní školy. Stavba byla zařazena do akce „Z“ a zahájena po otevření ZŠ za finančního přispění JZD Pokrok Švábenice spolu se stavebními pracemi. Rovněž mlékárenská provozovna Lacrum Brno přispěla finanční částkou.

S vydatnou pomocí občanů při dobrovolné práci byla vybudována jednopatrová budova v hodnotě 1,2 mil. Kčs se dvěma odděleními, sociálně a technicky vázanými na mimoškolní pavilon ZŠ. Otevřena byla 24. července 1977. Opuštěná budova na Hradisku byla v průběhu let 1978–1979 rekonstruována s využitím moderních architektonických a stavebních prvků na dům mládeže, který byl předán do užívání ZŠ. V současné době slouží společenským organizacím jako klubovna pro děti a mládež.

Ředitelky a učitelky MŠ

Je zajímavé, když se člověk po létech podívá do různě napsaných kronik, ať již pisatel psal obšírně o různých věcech či jen útržkovitě. V kronice MŠ se dá vyčíst, že první učitelkou mateřské školy byla od 20. září 1946 V. Solařová. V roce 1961 odchází učit do Vyškova.

Dále jsou zde uvedeny učitelky a ředitelky jen stručně: Ludmila Vincencová, Marie Pořízková, Ambrozová, Jana Přikrylová, Hana Pořízková, Věra Nimerichterová, Jarmila Pospíšilová, Drahomíra Tomková, Květoslava Tvrdá, Alena Dvořáková, Helena Kolbábková, Vlasta Provazníčková, Dagmar Skácelová, Pavlína Tesařová, Ilona Kučerňáková, Zuzana Trávníčková, Božena Kalousová, Pavla Hanáková, Romana Míková, Marie Zikmundová, Gabriela Klvačová, Dana Hořavová, Naděžda Ševčíková, Mária Nováková, Lenka Ondáková, Danuše Mrňková, Jena Vybíralová a Lucie Vybíralová.