Get Adobe Flash player
Domů

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


  • 1. Název
  Městys Švábenice

 • 2. Důvod a způsob založení
  Městys Švábenice (dále jen městys) vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 a § 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním městyse je péče o všestranný rozvoje svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

 • 3. Organizační struktura

 • 4. Kontaktní údaje  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Úřad městyse Švábenice
   Švábenice 18
   683 23 Ivanovice na Hané

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Úřad městyse Švábenice
   Švábenice 18

  • 4.3 Úřední hodiny
   Pondělí: 7:30 – 16:00
   Středa:  7:30 – 18:00

  • 4.4 Telefonní čísla
   517 365 622

  • 4.5 Čísla faxu
   517 365 622

  • 4.6 Adresa internetové stránky
   www.svabenice.cz

  • 4.7 Adresa e-podatelny
   posta@svabenice.cz (další informace o el. podatelně)

  • 4.8 Další elektronické adresy
   mestys@svabenice.cz

 • 5. Případné platby lze poukázat
  Číslo účtu: 3022731/0100 Komerční banka Vyškov

 • 6. IČ
  00292354

 • 7. DIČ
  CZ00292354
  městys není plátcem DPH

 • 8. Dokumenty


 • 9. Žádosti o informace Městys Švábenice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce – u úřadu městyse.

  • na internetové stránce: www.svabenice.cz.

  • informace lze dále získat v kancelářích úřadu městyse v úředních hodinách.

  Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:  • Ústně
   osobně na Úřadu městyse ve Švábenicích v úředních hodinách
   telefonicky na tel. č.: 517 365 622

  • Písemně
   na adrese: Úřad městyse Švábenice, Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané
   elektronickou poštou na e-mailu: mestys@svabenice.cz,
   elektronickou podatelnou : posta@svabenice.cz (další informace o el. podatelně)
  Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Postup pro podávání žádostí o informace

 • 11. Opravné prostředky
  Postup podávání opravných prostředků proti rozhodnutí povinné subjektu

 • 12. Formuláře
  Formuláře

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Poradna občana

 • 14. Předpisy

 • 15. Úhrady za poskytování informací

 • 16. Licenční smlouvy
  Licenční smlouvy nejsou uzavřeny.

 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.