Záměr městyse Švábenice pronajmout nemovitý majetek za účelem provozování služeb a obchodu v budově č.p. 63.