Get Adobe Flash player
Domů

Samospráva městyse

Obec jako samosprávné společenství občanů a právnická osoba může vykonávat svou působnost buď bezprostředně občany nebo prostřednictvím svých orgánů.

 

Základním orgánem obce vykonávajícím samostatnou působnost je v České republice zastupitelstvo obce, volené občany v přímých volbách. O některých otázkách v samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvem volená rada obce jako výkonný orgán obce v samostatné působnosti. Zastupitelstvu obce nepřísluší rozhodovat v přenesené působnosti obce.

 

Přenesenou působnost vykonává v zásadě obecní úřad, některé úkoly státní správy mohou případně vykonávat komise obecní rady a tzv. zvláštní orgány.

 

Počet členů obecního zastupitelstva je určen zákonem o obcích v závislosti k počtu obyvatel obce.

 

Městys Švábenice volí patnáctičlenné zastupitelstvo.