Get Adobe Flash player
Domů

Výbory a komise

Výbory


Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce §117 odst.1 Zákon č. 128/2000 Sb.


Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce §118 odst.1 Zákon č. 128/2000 Sb.


 


Kontrolní výbor


Předseda


Mgr. Jana Straková, Ph.D.


Členové


Petra Pištělková


MUDr. Ing. Jolana Zlámalová, Ph.D.


 


Finanční výbor


Předseda


Alena Kušková


Členové


Ing. Pavel Tvrdý


Vladimír Hroza


 


Komise


Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce §122 odst.1 Zákon č. 128/2000 Sb.


Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi §122 odst.5 Zákon č. 128/2000 Sb.


V tomto volebním období nebyla stanovena žádná komise.