Get Adobe Flash player
Domů

ZŠ - historie do roku 1992

Historie ZŠ

Kdy byla zřízena první škola ve Švábenicích, není známo. Je však jisté, že to bylo již před rokem 1670. Z té doby totiž známe prvního písemně doloženého rektora švábenického Jana Kostřína. Učitel František Slatinský zaznamenal, že kolem roku 1713 stála škola severozápadně od kostela a měla číslo 81. Byla to jednotřídka a vyučovalo se polodenně.

Na žádost děkana a školdozorce P. Valentina Vaculy byla postavena roku 1838 od patrona chrámu arcibiskupa olomouckého Sommera Becka nynější stará škola s číslem 190. Původní stará škola byla rozdělena na tři domky s čísly 81, 188 a 189 a prodána. V nové škole se učilo ve dvou třídách až do roku 1873, kdy se stala trojtřídkou. V této době byly „přiškoleny“ i Dětkovice. Obec Dětkovice přispívala na školní výlohy pátým dílem. Pro různá nedorozumění a spory si zřídila obec Dětkovice samostatnou jednotřídku.

 

Učitelé – správcové školy – řídící učitelé:

Jan Kostřín učil ve Švábenicích kolem roku 1670.

Jan Feral kolem roku 1700.

František Slatinský zemřel 6. 3. 1779 a působil zde 46 roků.

Karel Pohl zemřel 12. 9. 1816 a působil zde 37 roků.

Jan Štorkán zemřel 20. 5. 1829 a působil zde 12 roků.

Josef Musil zemřel 6. 10. 1841 a působil zde 12 roků.

Josef Špargl zemřel 15. 12. 1860. Působil zde jako mladší učitel 9 a půl roku, jako učitel 19 roků.

Josef Eichler učil ve Švábenicích od roku 1862 do 31. 5. 1875, kdy odešel do Rajhradu.

Jan Grómes zde působil až do 7. 11. 1895, kdy odešel na penzi do Kroměříže.

Alois Valenta zde učil od 7. 3. 1896 do 1. 7. 1925. Byl to poslední učitel-varhaník.

Miloš Lejsal byl řídícím školy od 26. 6. 1925 do 31. 10. 1939. Jako učitel zde učil již před první světovou válkou a opět po válce, když se vrátil z ruských legií.

Jan Kadlec byl rodák ze Švábenic. Učil zde již od první světové války. Řídícím školy byl od 1. 11. 1939 do 31. 7. 1953.

Stanislav Kratochvíl přišel do Švábenic jako řídící učitel 1. 8. 1953 a působil zde do 31. 7. 1963.

Bedřich Kaláček, rodák z Dětkovic, nastoupil od 1. 8. 1963 a působil zde do 25. 8. 1970. Škola ve Švábenicích a Dětkovicích byla sloučena a učilo se v obou školních budovách.

Drahoslav Dostalý byl řídícím od 25. 8. 1970 do července 1976.

Ladislav Fryč byl ředitelem od srpna 1976 do 1. 10. 1978.

Zdena Kyasová byla pověřena správou školy od 1. 10. 1978 do 1. 9. 1982.

Jana Šperková působila jako ředitelka školy od 1. 9. 1982 do 1. 9. 1992.

Jana Zatloukalová je ředitelkou školy od 1. 9. 1992.

 

Nová základní škola

U příležitosti oslavy 800 let trvání městečka Švábenic se uskutečnilo dne 11. 7. 1971 položení základního kamene na stavbu

nové školy. Stávající budova školy byla již zastaralá a svým účelům nevyhovující. Všechny okolnosti byly brány v úvahu, a tak

se zrodila myšlenka na stavbu moderní školy. Jejím velkým propagátorem byl zesnulý předseda MNV Vlastimil Šášek a dobrým

pokračovatelem započatého díla byl jeho nástupce Josef Novotný se členy MNV. Za velkého přispění JZD a celé švábenické

veřejnosti se začala stavba nové školy realizovat. Generálními dodavateli stavby byly Pozemní stavby Gottwaldov.

Dne 1. ledna 1973 došlo k slavnostnímu otevření dlouho očekávané nové 5třídní školy. V tento den se sešli všichni žáci, učitelé,

funkcionáři i hosté u staré školy, kde se veřejnost rozloučila s budovou, která jako škola sloužila od roku 1838. Průvodem přes

vesnici odešli přítomní k pomníku padlých, kde byl položen věnec. Odsud pokračoval průvod k budově nové školy, kde přivítal

přítomné účastníky místopředseda MNV Jaroslav Kaláb. Po něm hovořil předseda MNV Josef Novotný, který podtrhl význam

této slavnostní události a poděkoval za snahu a podporu státních orgánů i celé veřejnosti při výstavbě, která si vyžádala náklad

5 328 000 korun. Na stavbě odpracovali občané asi 12 000 brigádnických hodin zdarma.